Community Scoop
Network

Local Solutions for te reo Māori Revival

Press Release – Te Taura Whiri i te Reo Maori

Tnei Te Taura Whiri i te Reo Mori te pwhiri atu nei i ng tangata, otir i ng rp -rohe e hiahia ana kia noho ko rtou hei whakarite kaupapa reo Mori, kia tono ptea whina mai i te kaupapa o M te Reo.

He Putanga Pāpāho

He Rongoā ā-Rohe mō te Whakaora i te reo Māori

30 o Hōngongoi 2014

Tēnei Te Taura Whiri i te Reo Māori te pōwhiri atu nei i ngā tangata, otirā i ngā rōpū ā-rohe e hiahia ana kia noho ko rātou hei whakarite kaupapa reo Māori, kia tono pūtea āwhina mai i te kaupapa o Mā te Reo.

I ēnei tau tata, kua puta ētahi rauemi tino ātaahua i raro i te maru o tēnei pūtea, kua piki te māramatanga ki ngā waiata tawhito maha, kua tū ōna wānanga reo, me te tini noa iho o ngā kōkiri mō te reo Māori.

E ai ki a Pita Paraone, Tumuaki Kairīwhi mō te Taura Whiri i te Reo Māori he whāinga wāhi tēnei mō ngā kaupapa i huaina i roto i ngā rohe, i whakatinanatia hoki e te iwi kāinga, kia āwhinatia, me kore e tupu mai te reo ki tōna tino pakari i ngā takiwā.

“Ahakoa wānanga whaikōrero, ahakoa wānanga karanga, ahakoa akoranga reo ā-wiki, he tāwariwari ngā taiepa o te kaupapa, e uru mai ai te nuinga o ngā momo kōkiri reo,” e ai ki a Pita.

“He tini anō ngā rōpū ā-iwi kua tae mai ki te kimi āwhina i a mātou, i a rātou e mahi ana ki te whakaora, ki te hāpai hoki i ō rātou rautaki reo ā-iwi, ā-hapū.

“He tino wā whakaohomauri tēnei mō te reo Māori, inā hoki e mōhio ana mātou he mea tino nui te reo mō te whakatūturu i te tuakiri o ia tangata, o ia tangata” te kī a Pita.

Nā Tatauranga Aotearoa i whakaputa ngā kitenga o te tirohanga tuatahi mō te toiora o te Māori i te tau 2013, ā, ko te kitenga nui i reira 55 ōrau o ngā taipakeke Māori he āhua mōhio ki te kōrero i te reo Māori, arā, kua piki ake i te 42 ōrau i te tau 2001.

“Ki taku titiro ki tēnei tatauanga kei te piki haere te tokomaha e ako nei i te reo Māori, ā, ka tino whai hua ngā kaupapa tāpae pūtea pēnei i Mā te Reo mō te whakaoranga i te reo i roto i ngā rohe,” e ai ki a Pita.

Kati ai ngā tono hei te 29 o Hereturikōkā 2014.

Media release

Local Solutions for te reo Māori Revival

30 July 2014

Te Taura Whiri i te Reo Māori – the Māori Language Commission is encouraging individuals and regional organisations interested in hosting Māori language initiatives to apply for funding support from its Mā te Reo fund.

In recent years the fund has helped a number of whānau produce resources, increase their understanding of traditional waiata, host wānanga as well as a wide range of other te reo Māori language initiatives.

Māori Language Commission Acting Chief Executive Pita Paraone says this is a chance for locally driven and locally focussed te reo initiatives to get support and perhaps build on growing language proficiency in the regions.

“Whether it is holding wānanga whaikōrero, wānanga karanga or weekly language classes the criteria is flexible enough to accommodate most initiatives,” says Mr Paraone.

“Many iwi based organisations have sought our assistance as they work to revive and maintain their own Iwi and hapū led Māori language strategies.

“It is an exciting time for te reo Māori because we know that it is a critical component in determining individual identity,” says Mr Paraone.

Statistics New Zealand released the findings of New Zealand’s first survey on Māori well-being conducted in 2013 which showed 55 percent Māori adults had some ability to speak te reo Māori compared with 42 percent in 2001.

“I believe this figure shows that there is a growing number learning te reo Māori and as such the role of funding initiatives like Mā te Reo will continue to have a positive effect on reviving our language in the regions,’ says Mr Paraone.

Applications close 29 August 2014.

Content Sourced from scoop.co.nz
Original url